Луис Падила

Страстен към технологиите, аз се радвам като дете с джаджи. Обичам да сравнявам различните модели, да откривам нови функции и да опознавам новите, които предстоят. Приспособленията могат много да улеснят живота ни, поради което обичам да споделям това, което знам за тях.