ISO, ASA и DIN

В наши дни, когато се позоваваме на индекса на фотографската чувствителност на филм, фоточувствителна повърхност или сензор ...