Състояние на WhatsApp

Ето как работи WhatsApp Status

WhatsApp Status е версията на Stories на Instagram и нова функция, която скоро ще пристигне след дни или седмици.

WhatsApp мобилен

WhatsApp 'Status', ново копие в Snapchat

Не трябваше да чакаме твърде дълго, за да видим как WhatsApp предлага нова функционалност от Snapchat, този път кръстена като „Статус“.