Kako dodati zvuk u gif

Jedan od načina za obogaćivanje GIF-ova je dodavanje zvuka. Web usluga Lala Gif omogućuje nam dodavanje zvuka našim omiljenim gifovima