Nacho Cuesta

Mahiligon bahin sa teknolohiya sa kinatibuk-an ug labi na ang Apple. Ganahan ko sa MTB ug nagsakay sa bisikleta sa imposible nga mga lugar.