Isaac

Mahiligon sa teknolohiya, labi na sa kompyuter ug elektroniko. Kanunay nga andam nga magkat-on niining makapaikag nga kalibutan diin matag adlaw dili ka maka-date kung dili nimo buhaton. Usab, andam kanunay nga ipaambit ang kahibalo ug kasayuran sa uban pinaagi sa lainlaing mga blog nga sama niini.