Paco L Gutierrez

Cariad o dechnolegau newydd, ond yn enwedig teclynnau. Rwy’n ymwybodol iawn o’r dyfeisiau lluosog sy’n cael eu rhyddhau bob blwyddyn i allu cael y teclynnau sydd o ddiddordeb mwyaf imi. Ar ôl eu cyflawni, rwy'n eu dadansoddi'n fanwl i wybod y buddion sydd ganddyn nhw.