Manuel Ramirez

Gadgetmaniaco, sy'n mwynhau profi teclynnau y gellir eu defnyddio i fynegi ei hun gydag unrhyw ffurf ar gelf. Yn ogystal, rwyf wrth fy modd yn profi unrhyw declyn sy'n dod fy ffordd, felly mae gen i lawer o brofiad gyda thechnolegau newydd ac rwy'n mwynhau datrys unrhyw amheuon a allai godi wrth ei ddefnyddio a'i drin.

Mae Manuel Ramírez wedi ysgrifennu 155 o erthyglau ers mis Mehefin 2014