louis padilla

Yn angerddol am dechnoleg, rwy'n mwynhau fel plentyn gyda theclynnau. Rwy'n hoffi cymharu'r gwahanol fodelau, darganfod nodweddion newydd, a dod i adnabod y rhai newydd sydd eto i ddod. Gall teclynnau wneud ein bywydau yn llawer haws, a dyna pam rydw i'n hoffi rhannu'r hyn rydw i'n ei wybod amdanyn nhw.