alfonso de ffrwythau

Ers i mi gofio fy mod i wedi bod yn hoff o dechnolegau newydd erioed. A phan gefais fy ffôn symudol cyntaf, yn 13 oed, newidiodd rhywbeth ynof. Fy nau angerdd yw poker a'r farchnad ffôn symudol, sector sy'n tyfu'n gyson ac nad yw'n rhoi'r gorau i ddangos pethau anhygoel inni a fydd, yn y dyfodol, yn newid ein ffordd o weld y byd. Neu ydyn nhw eisoes yn ei wneud?