Delwedd deiliad Cristina Torres

Yn angerddol am y rhyngrwyd a thechnolegau newydd, rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd yn rhoi cynnig ar yr holl declynnau sydd wedi syrthio i'm dwylo, darganfod yr holl ddefnyddiau a oedd ganddynt, a'u cymharu â'u fersiynau blaenorol i weld a ydynt wedi gwella go iawn. Rwy'n hoffi gwybod yr holl newyddion am y teclynnau a gaf, gwybodaeth y byddaf wrth fy modd yn eu rhannu gyda chi.

Mae Cristina Torres wedi ysgrifennu 1 erthygl ers mis Gorffennaf 2014