Fortnite Battle Royale

Sicrhewch ddawns am ddim yn Fortnite trwy amddiffyn eich cyfrif

Yn ystod y misoedd diwethaf, y gêm seren ar bob platfform yw Fortnite, gêm sy'n seilio rhan o'i llwyddiant ar fod ar gael i'w lawrlwytho Mae'r dynion o Gemau Epig yn rhoi dawns newydd inni ar gyfer ein cymeriad yn Fortnite os awn ymlaen i berfformio'r ddau gam. dilysu i amddiffyn ein cyfrif

Mae gêm Fortnite yn dileu taflegrau tywysedig

Mae’r dynion yn Epic wedi cael eu gorfodi i ddileu un o’r newyddbethau y gwnaethon nhw eu cyflwyno ychydig wythnosau yn ôl, ar ôl gweld sut mae defnyddwyr yn teimlo’n ddi-amddiffyn yn erbyn y math hwn o arf pan fydd y gelyn yn ei ddefnyddio.

Chwarae T-Rex ar Chrome

Gêm Deinosor Google

Mae gêm deinosor Google Chrome wedi dod yn ddewis arall da iawn ar gyfer yr eiliadau marw hynny sydd gennym ni neu ar eu cyfer pan rydyn ni heb gysylltiad rhyngrwyd mewn gwirionedd, ar ein dyfais symudol ac ar ein cyfrifiadur.

Nintendo i gau Siop Wii yn 2019

Mae Nintendo wedi cadarnhau y bydd Siop Wii ar 31 Ionawr, 2019 yn rhoi’r gorau i weithio am byth, gan roi’r gorau i gefnogi’r consolau hyn