sut i gyfansoddi cerddoriaeth

sut i gyfansoddi cerddoriaeth Mae'r toreth o ffonau smart wedi achosi cynnydd enfawr yn nifer yr apiau ar y Play Store, realiti rydyn ni i gyd yn ei wybod. Yn benodol, yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr apiau hynny sy'n ein dysgu ni sut i gyfansoddi cerddoriaeth. Yn nodedig, mae mewnlifiad o apiau o bob math, gan gynnwys rhai penodol iawn sydd wedi'u cynllunio ar gyfer rhai diwydiannau.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy amdano sut i gyfansoddi cerddoriaeth yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych.

i gyfansoddi cerddoriaeth

Dyma achos y offer ar gyfer cerddorion a chyfansoddwyr, mae rhai gwasanaethau'n gwneud eich swydd ychydig yn haws trwy ganiatáu ichi greu cefndiroedd, rhagolwg rhai effeithiau, awtomeiddio trosglwyddiadau, newid traw darn mewn eiliadau, ac arosiadau hir iawn, yn ddefnyddiol iawn. Dyna pam y gwnaethom benderfynu dewis y rhai gorau, sef y rhain:

syniad

SYNIAD. dim ond ar gyfer iOS

Mae hwn yn app sydd nid yn unig yn caniatáu inni greu sgoriau yn hawdd, ond hefyd i wybod y canlyniad yn syth heb ei gyffwrdd. Y peth gorau yw ei fod yn cynnwys efelychwyr offeryn (ffidil, fiola, sielo, piano, drymiau, ymhlith eraill), fel bod nid yw'n eich cyfyngu mewn dim, ond y mae yn rhoddi cyfleusdra i ni wybod pa un o honynt sydd oreu i'n cyfansoddiad.

Yn ogystal, mae ganddo opsiwn sy'n ein galluogi i addasu ffeiliau cerddoriaeth, mae ganddo ryngwyneb syml i'w ddefnyddio, mae'n cynnwys y gallu i rannu ein cyfansoddiadau ag unrhyw un, ac yn cynnwys vibrato ac effeithiau amrywiol. Wrth gwrs, i ddechrau mwynhau ei fanteision mae'n rhaid i chi dalu.

 • Ar gyfer iOS, gallwch lawrlwytho'r app yn hyn cyswllt.

darllenydd nodiadau

darllenydd nodiadau

O ran Darllenydd Nodyn, ei brif fantais yw, dim ond trwy dynnu llun y gallwch chi wrando ar sgôr. Mae'n cael ei werthfawrogi os oeddech chi eisiau gwybod sut mae'r hyn rydych chi'n ei ysgrifennu yn swnio. Mewn unrhyw achos, mae'n app eithaf sylfaenol sy'n eich galluogi i wneud cyfansoddiad o'r lle. Mae hefyd yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n cael trafferth dychmygu sut mae sgôr benodol yn swnio.

hysbyswedd

Tudalen hafan hedfan nodiadau

Wrth gwrs, mae yna fathau eraill o adnoddau ac offer yn ogystal ag apiau a fydd yn swyno cyfansoddwyr a charwyr cerddoriaeth. Er enghraifft, NodynA yw safle lle gallwch chi creu, gweld, argraffu, rhannu, gwrando ar gyfansoddiadau cerddorol ac mae ganddo tua dwy filiwn o aelodau.

Mae'r dudalen ar gael hyd yn oed mewn sawl fersiwn, fersiwn sylfaenol lle gallwn wneud yr uchod o'r porwr ei hun; a fersiwn premiwm sy'n canolbwyntio mwy ar ddysgu. Mae hyn yn gyntaf yn cynnwys y gallu i greu sgorau diderfyn, efelychu hyd at 85 o wahanol sgoriau, trawsgrifio a throsglwyddo sgoriau, trefnu sgoriau, a mwy. Y ffi flynyddol yw tua 45 ewro.

O ran y fersiwn ddysgu, yn ogystal â'r rhai a grybwyllwyd uchod, mae ganddo swyddogaeth perfformiad a gwerthuso penodol. Wrth gwrs, mae'n costio 10 ewro yn fwy. I ddysgu sut i wneud y mwyaf ohonynt, y safle yn cynnwys llawlyfrau defnyddwyr, cymorth, adolygiadau, Cwestiynau Cyffredin a mwy.

Rheolwr Cerddoriaeth Taflen iGigBook

Rheolwr iGigBook

Wedi'i ddylunio gan gerddorion, mae'r cais hwn yn gyflawn iawn, ers hynny yn eich galluogi i drawsosod darn o gerddoriaeth i allwedd newydd heb racio'ch ymennydd, dod o hyd i gordiau sylfaenol ar gyfer arddull benodol, dod o hyd i gerddoriaeth ddalen, ac ati. Fodd bynnag, nid yw'n rhad ac am ddim, mae'n costio 14,99 ewro ac mae'n canolbwyntio'n bennaf ar chwilio am gerddoriaeth yn gyffredinol.

SgôrCloud

SgôrCloud

i SgôrCloud (a elwid yn flaenorol yn ScoreCleaner Notes), yr hyn y mae'n ei wneud yw trawsgrifiwch yr hyn rydych chi'n ei ganu neu'n ei chwarae i iaith gerddorol, nodwedd braf os ydych chi'n cael eich ysbrydoli yn lle ysgrifennu. Opsiwn diddorol, yn enwedig i offerynwyr, hyd yn oed i'r rhai sy'n dysgu yn y ffordd fwyaf amatur ond sydd angen cerddoriaeth ddalen. Hefyd, ni allwn anwybyddu'r ffaith bod rhai o'r gweithiau gorau yn cael eu cynhyrchu'n ddigymell.

Mae ganddo hefyd ryngwyneb greddfol sy'n gallu adnabod alawon mewn bron unrhyw leoliad, o stiwdios i gynulliadau cymunedol. Wrth gwrs, nid yw'n dal cordiau, hynny yw, nid yw'n cydnabod y nodau hynny sy'n cael eu chwarae ar yr un pryd, felly nid ydym yn ei argymell os ydych chi'n bianydd, yn gitarydd neu'n hoff o'r ddau dant. etc.

Cerddoriaeth Indaba

indabamusic

Er braidd yn wahanol Cerddoriaeth Indaba yn wasanaeth gwe diddorol arall a chymuned. Gallwn greu cerddoriaeth a'i rannu â defnyddwyr eraill. Ymhlith ei fanteision, rydym wedi tynnu sylw at yr amrywiaeth o offerynnau ac effeithiau, y posibilrwydd o gydweithio â cherddorion eraill, pleidleisio dros ein ffefrynnau, ennill cystadlaethau gyda'u cyfansoddiadau eu hunain, ac ati.

iRealPro

iRealPro

Un arall o'n ffefrynnau yw iRealPro, nad yw'n caniatáu ichi gasglu cordiau ar gyfer rhai caneuon, yn integreiddio swyddogaethau cyfeiliant, diagramau cord a hyd yn oed swyddogaeth sy'n rhoi'r posibilrwydd i wneud sain darn penodol mewn posibilrwydd dolen.

Dyma'r dehongliad perffaith os ydych chi'n ansicr am y cyfeiliant. Wrth gwrs, dim ond gyda phiano, bas a drymiau y gallwch chi wrando arno. Hefyd, mae gan y dudalen cynnyrch swyddogol flog pwrpasol gyda chymorth technegol, adroddiadau ar wahanol ddiweddariadau a mwy. Mae ar gael ar hyn o bryd ar gyfer Android, iOS a Mac.

Offeryn sain

Offeryn Sain

Offeryn sain, yn y cyfamser, yn a syntheseiddydd a allai fod o ddiddordeb i arbenigwyr yn y maes yn ogystal ag amaturiaid a'r rhai mwyaf chwilfrydig. Wedi'i ddisgrifio fel "stiwdio cynhyrchu cerddoriaeth ar-lein bwerus, o'ch porwr."

Felly, yn gyntaf oll, mae ganddo bedwar cynllun wedi'u cynllunio ymlaen llaw (Rookie Acid, Minimal, Berg a gwag eraill), gwahanol swyddogaethau offeryn, y posibilrwydd o gymysgu traciau a mwy. Mae ganddo amrywiaeth eang, felly nid yw'n hawdd ei ddefnyddio os ydych chi'n newydd i'r maes. Yn ffodus, mae yna lawer o sesiynau tiwtorial ar gael i ni.

Incredibox

Incredibox

Ni all ein dewis golli'r offer hynny a ddyluniwyd i ddeffro mewn plant yr angerdd am gyfansoddi. Pa Incredibox wedi cyflawni llwyddiant yw ei fod yn un o'r cymwysiadau mwyaf poblogaidd o'i fath ac fe'i defnyddir yn aml mewn dosbarthiadau cynradd ac uwchradd.

I ddechrau ei ddefnyddio nid oes angen i chi gofrestru, ond gallwch greu gwahanol alawon gyda rhythmau amrywiol ar ffurf beatbox. Y peth diddorol am y cais yw hynny mae cymeriadau gwahanol i'w gweld yn dehongli ac yn nodweddu'r gwaith dan sylw. Yn ogystal, mae'n caniatáu ichi recordio a chynhyrchu dolenni y gellir eu rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol, ac ati.

Creu Cerddoriaeth

Creu Cerddoriaeth

Hefyd wedi ei anelu at y lleiaf o'r tŷ. Creu Cerddoriaeth yn wefan sydd wedi ei dylunio ar gyfer y rhai bach yn y ty i ddatblygu eu sgiliau creadigol a dechrau creu mewn ffordd syml. Yn syml, llusgwch yr offeryn priodol ar y staff.

Mae hefyd yn cynnwys adran benodol ar gyfer chwarae cerddoriaeth a graddfeydd Beethoven, gwrando ar gerddoriaeth, cymharu rhythmau, creu alawon trwy ddewis gwahanol ddulliau gweledol, canfod newidiadau mewn darnau byr o gerddoriaeth, ac ati. Wrth gwrs, mae hwn yn lle da i ddechrau. Rhannu ar rwydweithiau cymdeithasol a mwy.

Band Poced

Band Poced

O ysgrifennu cyfeiliannau syml i'w gwneud hi'n hawdd i ni ddysgu technegau fel graddfeydd, i'w wneud yn broffesiynol. Mae PocketBand yn rhoi amrywiaeth o offerynnau rhithwir a synths i ni, yn ogystal â galluoedd recordio, o'n hymarfer a'n golygu.

 • Dim ond ar gael mewn fersiwn ar gyfer Android.

Rydym yn argymell y fersiwn Pro, er ei fod yn cael ei dalu, mae ganddo fwy o bersonoliaeth na'r LITE. O'r ddau, ie, byddwch yn gallu rhannu cyfansoddiadau o hyd at 12 trac, rhannu cyfansoddiadau a mwy. Mae hefyd wedi'i gynllunio ar gyfer grwpiau sydd wedi'u gwahanu dros dro.

5 cymhwysiad arall i gyfansoddi cerddoriaeth

cerddoriaeth ddalen ar ffôn clyfar

Yn ogystal â'r hyn a ddywedwyd eisoes, mae yna apiau cerddoriaeth eraill sy'n wych i'r rhai sy'n dysgu chwarae offeryn, a fydd yn rhoi llaw ychwanegol i'r gweithwyr proffesiynol a grybwyllwyd uchod eu haddysgu.

 • Nodiadau- Ar gael ar gyfer Android ac iOS, gwych ar gyfer rhuglder wrth ddarllen erwydd. Gêm fideo lle mae'n rhaid iddyn nhw ddarganfod pa nodau sy'n ymddangos yn y gwahanol allweddi (G ac F, C yn y 3ydd ac C yn y 4ydd).
 • Ysbeidiau Cerddoriaeth: Yn debyg i'r un blaenorol, yn yr achos hwn mae'n canolbwyntio ar y cyfnod rhwng nodiadau.
 • Clust Perffaith 2- Gwella canfyddiad clywedol, nodi cordiau, rhythmau, graddfeydd a mwy. Dod yn frenin arddywediad.
 • drymiwr ffync: Offeryn generadur rhythm gyda llyfrgell sain fawr iawn i "dapio" gerau ar gyfer ymarferion technegol fel graddfeydd, arpeggios, ac ati.
 • Meistr Piano: Ffordd ryngweithiol o ddysgu chwarae'r piano, ap sy'n adnabod yr hyn yr ydym yn ei chwarae trwy'r meicroffon ac yn rhoi sgôr i ni.

Rwy'n gobeithio bod y wybodaeth hon wedi bod yn ddefnyddiol i chi, peidiwch ag oedi os ydych chi'n gwybod am unrhyw app arall i'w adael yn y sylwadau.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.