διαφήμιση
σκληρούς δίσκους

Ήδη θα ήταν δυνατή η δημιουργία σκληρών δίσκων με το μέγεθος ενός ατόμου

Ένα από τα μεγάλα τεχνολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία, εκτός από την αυτονομία των μπαταριών, είναι να ανακαλύψει ...