کره شمالی فقط 28 صفحه وب دارد

پس از مشکلی که سرورهای کنترل کننده اینترنت در کره شمالی با آن روبرو شده اند ، ما توانسته ایم دریابیم که فقط 28 صفحه وب در این کشور وجود دارد

حس

سنس ، پادشاه ساعتهای زنگ دار

ما Sense را به شما نشان می دهیم ، مانیتور خواب که به شما کمک می کند بهتر زندگی کنید و از کهنه شدن برنامه ریزی شده دور می شود.

چگونه maglev کار می کند؟

ورود به جایی که در مورد نحوه کار قطار ماگلو ژاپنی با سرعت بیش از 600 کیلومتر در ساعت به طور عمیق بحث خواهیم کرد

10 موفقیت فناوری 2010

ما یک ماه با پایان سال 2010 فاصله داریم. در طول سال ، اختراعات جدیدی ظاهر شد که می تواند شیوه زندگی را تغییر دهد ...