الویس بوکاتاریو

گجت ها همیشه من را مجذوب خود کرده اند ، اما ورود تلفن های هوشمند فقط علاقه مندی من نسبت به هر آنچه در دنیای فناوری اتفاق می افتد را چند برابر کرده است. من صمیمانه اعتقاد دارم که هیچ ابزار بهتر و مفیدی از آن وجود نداشته است.

الویس بوکاتاریو از ژوئن 12 تاکنون 2017 مقاله نوشته است