ایگناسیو سالا

از اوایل دهه 90 ، زمانی که اولین کامپیوتر به دست من رسید ، من علاقه وافری به هر آنچه در رابطه با فناوری و محاسبات است داشتم.

ایگناسیو سالا از آگوست 1399 تاکنون 2015 مقاله نوشته است