خوزه آلفوسا

من همه چیزهایی را که با تکنولوژی و ابزارها ارتباط دارد دوست دارم. من همیشه می خواهم تمام ترفندهایی را که انواع مختلف اسباب بازی ها برای اوقات فراغت و یا کار ما دارند ، بیاموزم.