ویلاماندوس

من یک مهندس عاشق فناوری های جدید و همه چیزهایی هستم که شبکه شبکه ها را احاطه کرده اند. برخی از ابزارهای مورد علاقه من هر روز مرا همراهی می کنند ، مانند تلفن های هوشمند یا رایانه لوحی ، دستگاه هایی که به بهبود دانش و تجربه من در ابزارها کمک می کنند.