لوئیز پادیلا

من که عاشق فناوری هستم ، مانند کودکی با اسباب بازی لذت می برم. من دوست دارم مدل های مختلف را مقایسه کنم ، ویژگی های جدید را کشف کنم و مدل های جدیدی را که هنوز در دسترس نیستند بشناسم. ابزارها می توانند زندگی ما را بسیار آسان کنند ، به همین دلیل است که دوست دارم آنچه را که درباره آنها می دانم به اشتراک بگذارم.