خوان کولیا

من پسری هستم که عاشق تکنولوژی هستم. من دوست دارم یاد بگیرم تا زمانی که در آن موضوع باشد ، به خصوص اسباب بازی ها. هر کس من را دوست دارد ، اما هواپیماهای بدون سرنشین ، اتوماسیون و / یا اتوماسیون خانگی و هوش مصنوعی نقطه ضعف من است.

خوان کولیا از ژانویه 23 تاکنون 2015 مقاله نوشته است