જીપીએસ સમાચાર

એક્ચ્યુલીડેડ જીપીએસની સંપાદક પ્રોફાઇલ, જીપીએસ નેવિગેટર્સમાં વિશેષતાવાળી વેબસાઇટ કે માર્ચ 2015 માં એક્ચ્યુએલિડેડ ગેજેટમાં એકીકૃત કરવામાં આવી હતી.

Ualક્યુલિડેડ જીપીએસે માર્ચ 1 થી 2015 લેખ લખ્યાં છે