કિલર વિનેગાર

વિનાગ્રે એસિસિનો એ સોફ્ટવેર અને મૂળભૂત કમ્પ્યુટિંગને સમર્પિત વેબસાઇટ હતી. તે હાલમાં ualક્યુલિડેડ ગેજેટના સ softwareફ્ટવેર વિભાગમાં એકીકૃત છે.

વિનાગ્રે એસિસિનોએ સપ્ટેમ્બર 781 થી 2015 લેખ લખ્યાં છે