Paul Aparicio

Kuv nyiam cov khoom siv hluav taws xob. Kuv qhov kev quav ntxiv yog mloog txhua yam nkauj thiab ua si nrog lub kis tas thiab ntaus kis las uas kuv txwv pub. Nrog txhua hnub tshiab, lwm txoj kev ua kom kuv nce ntxiv: noj cov tsheb kauj vab roob thiab mus raws cov kev uas kuv paub thiab lwm tus uas kuv tau pom.