Jordi Gimenez

Kuv nyiam txhua yam cuam tshuam nrog tshuab thiab txhua yam gadget. Kuv tau txheeb xyuas txhua yam khoom siv hluav taws xob txij li xyoo 2000 thiab kuv ib txwm paub txog cov qauv tshiab uas tab tom los txog. Kuv txawm nqa qee yam nrog kuv thaum kuv xyaum lwm yam ntawm kuv qhov kev ntshaw, duab thiab kev ua kis las feem ntau. Lawv yuav tsis zoo ib yam yog tsis muaj lawv!