រូបភាពកន្លែងដាក់ Cristina Torres

ចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីអ៊ិនធឺរណែតនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តសាកល្បងឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំដោយរកឃើញការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលពួកគេមានហើយប្រៀបធៀបវាជាមួយកំណែមុនរបស់ពួកគេដើម្បីមើលថាតើពួកគេពិតជាបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងឬអត់។ ខ្ញុំចូលចិត្តដឹងព័ត៌មានទាំងអស់អំពីឧបករណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងដែលខ្ញុំនឹងចូលចិត្តចែករំលែកជាមួយអ្នក។

Cristina Torres បានសរសេរ ១ មាត្រាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤