មីហ្គែលហ្គេតុន

ខ្ញុំចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ទូទៅ។ អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រថេប្លេតនិងឧបករណ៍សោតទស្សន៍ជាច្រើនសម្រាប់គេហដ្ឋាន។ ឥឡូវនេះចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺដាច់អហង្កា។

លោក Miguel Gaton បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៦ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២