Игнасио Сала

90-жылдардын башынан бери мен технологияга жана эсептөө менен байланышкан нерселердин бардыгына ынтызармын. Ушул себептен, чоң жана кичинекей бренддер чыгарган ар кандай гаджетке сыноо жүргүзүп, анализден өткөрүп, андан максималдуу пайда алуу мен үчүн эң сонун хоббилеримдин бири.