Jordi Gimenez

ຂ້ອຍຮັກທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະເຄື່ອງມືທຸກປະເພດ. ຂ້ອຍໄດ້ວິເຄາະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທຸກຊະນິດຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 2000 ແລະຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຕົວແບບ ໃໝ່ ທີ່ ກຳ ລັງຈະອອກມາ. ຂ້ອຍກໍ່ເອົາບາງຕົວໄປ ນຳ ຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍຝຶກສະແດງຄວາມກະຕືລືລົ້ນອື່ນໆ, ການຖ່າຍຮູບແລະກິລາທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ຄືກັນຖ້າບໍ່ມີພວກມັນ!

Jordi Giménezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 833 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ