ພາບຂ່າວ

ໂປແກຼມບັນນາທິການຂອງ Actualidad Foto, ເວັບໄຊທ໌ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການຖ່າຍຮູບວ່າໃນເດືອນມີນາ 2015 ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນ Actualidad Gadget.

Actualidad Foto ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 27 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ