Elvis bucatariu

ອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສົນໃຈຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ການມາຮອດຂອງໂທລະສັບສະມາດໂຟນໄດ້ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບຂ້ອຍທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂື້ນໃນໂລກເຕັກໂນໂລຢີ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອຢ່າງຈິງໃຈວ່າມັນບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ດີກວ່າແລະມີປະໂຫຍດຫລາຍກວ່ານັ້ນ.

ທ່ານ Elvis Bucatariu ໄດ້ຂຽນ 12 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ