Ignacio Sala

ຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 90, ເມື່ອຄອມພິວເຕີ ທຳ ອິດເຂົ້າມາໃນມືຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍມີຄວາມມັກໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະຄອມພິວເຕີ້.

Ignacio Sala ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 1399 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ