Karim Hmeidan

ຂ້ອຍຮັກເຕັກໂນໂລຢີ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງແມ່ນ Apple ... ຂ້ອຍຄິດວ່າບໍລິສັດນັບມື້ນັບຫຼາຍ ກຳ ລັງພັດທະນາສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈແລະພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອທົດສອບຂ່າວເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ. ຂ້ອຍພະຍາຍາມເອົາເຄື່ອງທຸກຢ່າງທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ແລະເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ...

Karim Hmeidan ໄດ້ຂຽນ 16 ບົດ, ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2017