ເປໂດຣ Rodas

ຄົນຮັກເຕັກໂນໂລຢີ. ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຈົບເປັນວິສະວະກອນອຸດສາຫະ ກຳ ໃນເອເລັກໂຕຣນິກແລະປະຈຸບັນຂ້ອຍ ກຳ ລັງສອນຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາມັດທະຍົມຕອນປາຍ.

Pedro Rodas ໄດ້ຂຽນ 8 ບົດຂຽນນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ