Villamandos

ຂ້ອຍເປັນວິສະວະກອນທີ່ຮັກເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ ແລະທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຄືອຂ່າຍຂອງເຄືອຂ່າຍ. ບາງເຄື່ອງມືທີ່ຂ້ອຍມັກໄປ ນຳ ຂ້ອຍທຸກໆມື້ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດຫລືແທັບເລັດ, ອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການຂອງຂ້ອຍໃນເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.

Villamandos ໄດ້ຂຽນ 719 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2013