Jordi Gimenez

ຂ້ອຍຮັກທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະເຄື່ອງມືທຸກປະເພດ. ການຖ່າຍຮູບແລະກິລາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສິ່ງອື່ນໆທີ່ ໜ້າ ຕື່ນເຕັ້ນຂອງຂ້ອຍ; ຕິດແທດກັບໂລກແຫ່ງການປີນພູ. ທ່ານຈະບໍ່ເຂົ້ານອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງ ໃໝ່ໆ.

Jordi Giménezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 833 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ