Joaquin Garcia

ນັກວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພີວເຕີ້ທີ່ມັກເພີດເພີນກັບການສືບສວນເຄື່ອງມື ໃໝ່ໆ ທີ່ ກຳ ລັງຈະອອກສູ່ຕະຫຼາດ. ຖ້າມີສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫວ່າງກັບມັນ, ມັນ ກຳ ລັງຄົ້ນຫາທຸກອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມາໃຊ້ໃນທາງຂອງຂ້ອຍ

Joaquin Garcíaໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 100 ບົດນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ