Michael Gaton

ຂ້ອຍຮັກເຕັກໂນໂລຢີແລະເຄື່ອງມືທົ່ວໄປ. ຜູ້ບໍລິໂພກຢາເມັດ, ໂທລະສັບສະຫຼາດແລະອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງ ສຳ ລັບເຮືອນ. ດຽວນີ້ຄວາມມັກຂອງຂ້ອຍແມ່ນ drones.