ນາໂກ ຄູສຕາ

Passionate ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປແລະ Apple ໂດຍສະເພາະ. ຂ້ອຍຮັກ MTB ແລະຂີ່ລົດຖີບໄປບ່ອນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

Nacho Cuesta ໄດ້ຂຽນ 18 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ