ນາໂກ ຄູສຕາ

Passionate ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປແລະ Apple ໂດຍສະເພາະ. ຂ້ອຍຮັກ MTB ແລະຂີ່ລົດຖີບໄປບ່ອນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.