ແຖບ Microsoft 2

Microsoft ສາມາດຍົກເລີກ Microsoft Band 3 ໃນອະນາຄົດ

Microsoft ສາມາດຍົກເລີກ Microsoft Band 3 ຂອງຕົນຫຼືຢ່າງ ໜ້ອຍ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ບົ່ງບອກ. ບັນຫາອາດຈະເກີດຂື້ນກັບ Windows 10 IoT ແລະເພາະສະນັ້ນບັນຫາທີ່ປາກົດຂື້ນ ...

Pokémon Go Plus

Pokémon Go Plus ຊັກຊ້າຈົນກ່ວາເດືອນກັນຍາ

Nintendo ໄດ້ສົ່ງອີເມວຫາຜູ້ທີ່ຊື້Pokémon Go Plus ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຊັກຊ້າຈົນກ່ວາເດືອນກັນຍາ, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ .....