Роботика

Профил на уредник на Роботика, веб-страница специјализирана за роботика, која во март 2015 година беше интегрирана во Актуалидад гаџет.