ISO, ASA и DIN

Во денешно време кога се повикуваме на индексот на фотографска чувствителност на филм, фотосензитивна површина или сензор ...