Како да инсталирате Windows Live Messenger

Новиот Windows Live Messenger се инсталира многу лесно и со ова упатство ќе го имате уште полесно. Научете како да инсталирате и да се најавите на Messenger