Рафа Родригес Баллестерос

Үргэлж багаж хэрэгсэл, технологийн дагалдах хэрэгсэлд холбогддог. Би тухайн үеийн ухаалаг гар утас, бүх төрлийн багаж хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, технологийн төхөөрөмжүүдийг туршиж, шинжилж, бичдэг. Үргэлж "асаалттай" байхыг хичээж, сурч, бүхий л мэдээнээс хоцрохгүй байх.