Исаак

Технологи, ялангуяа компьютер, электроникийн талаар сонирхолтой. Үгүй бол өдөр бүр хуучирдаг энэ сонирхолтой ертөнцөд суралцахад үргэлж бэлэн байна. Мөн үүнтэй адил өөр өөр блогоор дамжуулан бусадтай мэдлэг, мэдээллээ хуваалцахад үргэлж бэлэн байдаг.