Сонос Христийн Мэндэлсний Баярын болон Хар Баасан гаригт маш сайн наймаа хийдэг

Хойд Америкийн фирм Хар баасан гараг, Зул сарын баярт зориулсан саналуудын түрэмгий кампанит ажил эхлүүлж, заримыг нь урагшлуулж байна ...