Ignacio Sala

Mill-bidu tad-disgħinijiet, meta daħal f'idejja l-ewwel kompjuter, jien kont passjonat dwar dak kollu relatat mat-teknoloġija u l-informatika.