ဒန်နီရယ် Terrasa

ဘလော့ဂါသည်နည်းပညာအသစ်များကိုနှစ်သက်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတရေးသားခြင်းသင်ခန်းစာများနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများကိုအခြားသူများကကွဲပြားခြားနားသော gadget များရှိသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုသိရှိနိုင်ရန်မျှဝေရန်ဆန္ဒရှိသည်။ အင်တာနက်မတိုင်မီကမည်သို့သောဘဝမျိုးရှိခဲ့ကြောင်းစိတ်ကူး။ မရနိုင်ပါ။

Daniel Terrasa သည် 27 ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက ဆောင်းပါး 2022 ခု ရေးသားခဲ့သည်။