သတင်း

၂၀၁၅ မတ်လတွင် Actualidad Gadget နှင့်ပေါင်းစည်းခဲ့သောဓာတ်ပုံဆိုင်ရာအထူးပြုဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Actualidad Foto ၏အယ်ဒီတာ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။

Actualidad Foto သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ဆောင်းပါး ၂၇ ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်