पाब्लो ओर्तेगा

पत्रकार प्रविधि र यात्रामा विशेषज्ञ। म नयाँ यन्त्रहरू र ठाउँहरू पत्ता लगाउन संसार भ्रमण गर्दछु, जबकि म सामान्यतया लस एन्जलसमा बसिरहेको छु। यात्री, उद्यमी र आवेगविना।

पाब्लो ओर्तेगाले जनवरी २०१२ देखि २ 24 लेख लेखेका छन्